el
210-3626333, 210-3626334, 694-7127417, φαξ: 210-3626335
·
karouzakis.law@gmail.com
el
210-3626333, 210-3626334, 694-7127417, φαξ: 210-3626335
·
karouzakis.law@gmail.com

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αρ. Απόφασης: 1808/2018
Επιμέλεια ανήλικου τέκνου στον πατέρα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ

 

Αριθμός απόφασης 1808/2018

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή, …….., Πρωτόδικη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Πειραιά και τη Γραμματέα ……………

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριό του, την 29η Νοεμβρίου 2017, για να δικάσει τις υποθέσεις μεταξύ:

Α. ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ : ……………….. του …………, κατοίκου ……….. Αττικής, οδός ……… αρ. .. (ΑΦΜ …………) ατομικά και ως ασκούντος προσωρινά την επιμέλεια της ανήλικης ………, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου Αθανασίου Καρουζάκη, ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: ……………… του …………., κατοίκου ………. Αττικής, οδός ……… αρ. …, η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξουσίας της δικηγόρου …………, η οποία κατέθεσε προτάσεις.

Ο εναγών ζητεί να γίνει δεκτή η από 17-3-2017 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως ………… αγωγή του, η οποία προσδιορίστηκε για συζήτηση αρχικά κατά τη δικάσιμο της 31-5-2017 και μετ’ αναβολή κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και ενεγράφη στο οικείο πινάκιο.

Β. ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: ………………… του ……………, κατοίκου …………. Αττικής, οδός ………………. αρ. .., ατομικά και ως ασκούσας τη γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου της …………, η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου …………. η οποία κατέθεσε προτάσεις.

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: ………… του …………., κατοίκου ………… Αττικής, οδός ……….. αρ. ……….. (ΑΦΜ …………..) ως ασκούντος την προσωρινή επιμέλεια της ανήλικης …………., ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου Αθανασίου Καρουζάκη, ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 21-8-2017 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως ……………. αγωγή της , η οποία προσδιορίστηκε για συζήτηση αρχικά κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και ενεγράφη στο οικείο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν και προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Αρμοδίως και παραδεκτός φέρονται προς συζήτηση στο παρόν δικαστήριο (αρ. 17 παρ. 2, 39Α και 31 ΚΠολΔ) κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 592 αρ. 3, 593-602, 610-613 ΚΠολΔ, στην ίδια δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας οι υπ.αρ. καταθ.δικ. α) από 17-3-2017 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως ……….. αγωγή και β) από 21-8-2017 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως …………. αγωγή, που είναι αγωγές υπαγόμενες στο άρθρο 592 αρ. 3 περ. α’ και β’ του ΚΠολΔ και αφορούν την ανάθεση της επιμέλειας, την καταβολή διατροφής και την άσκηση του δικαιώματος επικοινωνίας με το τέκνο και, συνεπώς, είναι συναφείς. Οι εν λόγω αγωγές πρέπει να συνεκδικαστούν καθόσον κατά την κρίση του Δικαστηρίου διευκολύνεται η διεξαγωγή της δίκης και επέρχεται μείωση των εξόδων της (άρθρα 591 § 1 και 246 ΚΠολΔ).

Από τις διατάξεις των άρθρων 1511, 1512, 1513 και 1514 του ΑΚ συνάγεται ότι η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου που γεννήθηκε από νόμιμο γάμο των γονέων του, ασκείται από τους τελευταίους από κοινού, περιλαμβάνει δε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1510 και 1518 του ιδίου κώδικα, την επιμέλεια του προσώπου του, τη διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπηση του. Το λειτουργικό δε δικαίωμα της γονικής μέριμνας είναι υποχρεωτικό για τους γονείς και προσωποπαγές, υπό την έννοια ότι δεν είναι δυνατή ούτε η παραίτηση από αυτό ούτε η υποκατάσταση του φορέα του, με μεταβίβαση του σε άλλον. Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1515 του Α.Κ., «η γονική μέριμνα του ανηλίκου τέκνου, που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του, ανήκει στη μητέρα του. Σε περίπτωση αναγνώρισής του αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, που όμως την ασκεί, αν έπαυσε η γονική μέριμνα της μητέρας, ή αν αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νομικούς ή πραγματικούς λόγους. Με αίτηση του πατέρα, το δικαστήριο μπορεί, και σε κάθε άλλη περίπτωση και ιδίως, αν συμφωνεί η μητέρα, να αναθέσει και σ’ αυτόν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή μέρους της, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου.» Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η γονική μέριμνα ανηλίκου τέκνου, που γεννήθηκε και παραμένει εκτός γάμου των γονέων του, έχει δε αναγνωρισθεί εκουσίως από τον φυσικό του πατέρα, κατά τους όρους των άρθρων 1475-1476 του Α.Κ., ασκείται αποκλειστικά από τη μητέρα, ενώ στον εξ αναγνωρίσεως πατέρα επιφυλάσσεται ένας ρόλος αναπληρωματικός, αλλά και η δυνατότητα, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να παραμερίσει δικαστικά το προνόμιο αυτό της μητέρας. Ειδικότερα, ο εξ αναγνωρίσεως πατέρας μπορεί να ασκεί τη γονική μέριμνα: α) αυτοδικαίως, αν έπαυσε η γονική μέριμνα της μητέρας λόγω θανάτου ή κήρυξης της σε αφάνεια ή ένεκα έκπτωσής της, κατ’ άρθρο 1510 παρ. 3 του Α.Κ., ή αν αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νομικούς (ανικανότητα ή περιορισμένη ικανότητα της για δικαιοπραξία) ή πραγματικούς λόγους (αποδημία της ή βαριά ασθένεια της), οπότε την αναπληρώνει ο ίδιος στην άσκηση της, β) σε κάθε άλλη περίπτωση με δικαστική απόφαση, η οποία εκδίδεται μετά από αίτηση του ιδίου του πατέρα, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου. Η δικαστική δε αυτή απόφαση μπορεί να αναθέτει την άσκηση της γονικής μέριμνας είτε αποκλειστικά στον εξ αναγνωρίσεως πατέρα είτε από κοινού σ’ αυτόν και τη μητέρα είτε να κατανείμει μεταξύ αυτών τις λειτουργίες της (βλ. Ερμηνεία κατ’ άρθρο Αστικού Κώδικα, Ν. Τριάντος, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη 2015, άρ. 1515 και Γεωργιάδη – Σταθόπουλου ΕΡΜΑΚ, άρθρο 1515, αριθ. 6-7).

Με την υπό κρίση πρώτη συνεκδικαζόμενη πρώτη αγωγή (με αρ.κατ.δικ. ……..), ο εναγών, ενεργώντας ατομικά και ως ασκών προσωρινά την επιμέλεια του προσώπου του ανήλικου τέκνου του Ελένης Δούκα, το οποίο έχει αποκτήσει από την εκτός γάμου σχέση του με την εναγομένη και το οποίο έχει νόμιμα αναγνωρίσει με συμβολαιογραφική πράξη, μετά τον νομότυπο περιορισμό του καταψηφιστικού του αιτήματος σε αναγνωριστικό και την μερική παραίτηση του από το ποσό των 300 € στο ποσό των 200 € μηνιαίως τόσο με προφορική δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου του που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά όσο και με τις νομότυπα κατατεθειμένες προτάσεις του, ζητεί : α) να ανατεθεί σε αυτόν οριστικά η άσκηση της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου του και β) να αναγνωρισθεί ότι η εναγομένη οφείλει να του προκαταβάλλει, με την ανωτέρω ιδιότητά του και για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου της, μέσα στο πρώτο πενθήμερο εκάστου μηνός, ως μηνιαία συμμετοχή της στη διατροφή του σε χρήμα το ποσό των 200,00 €, και ειδικότερα ως συνεισφορά τής. Στη διατροφή του ανωτέρω ανηλίκου, καθώς το τέκνο του αδυνατεί να διαθρέψει τον εαυτό του και στερείται περιουσίας και εισοδημάτων, για χρονικό διάστημα δύο ετών από την επίδοση σε αυτήν της υπ’ αρ. 313/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) νομιμοτόκως από την καθυστέρηση κάθε δόσης μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να υποχρεωθεί η εναγόμενη στην καταβολή των δικαστικών του εξόδων.

Με τέτοιο περιεχόμενο και αιτήματα η υπό κρίση αγωγή αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού (άρθρα 17 παρ.2 και 39Α του ΚΠολΔ) κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 592 αρ. 3 περ. β’ και περ. α’, 593-602, 610-613 του ΚΠολΔ και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1512, 1513, 1516 και 1518, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1493, 1496, 1497, 1498, 340, 345, 346 του ΑΚ, 176 και 191 §2 ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος για κήρυξη της απόφασης προσωρινά εκτελεστής στο σύνολό της καθόσον η διάταξη της απόφασης περί ανάθεσης της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας έχει διαπλαστικό χαρακτήρα και δεν νοείται εκτέλεση αυτής αλλά και κατά το σκέλος που αφορά το αναγνωριστικό πλέον αίτημα για καταβολή διατροφής. Περαιτέρω, ενόψει του ότι πρόκειται περί δίκης που αφορά την ανάθεση της επιμέλειας του προσώπου ανήλικου τέκνου, ως ειδικότερης έκφανσης της γονικής μέριμνας (άρθρο 1510 παρ.1 εδ. β’ του ΑΚ), για το παραδεκτό της συζητήσεως της αγωγής απαιτείται να επιχειρηθεί στο ακροατήριο του Δικαστηρίου η προβλεπόμενη από το άρθρο 611 του ΚΠολΔ και επί ποινή απαραδέκτου της συζητήσεως (ΕφΠειρ 846/2004 ΕλλΔ/νη 2005.503, ΕφΑΘ 2105/2000 ΕλλΔ/νη 2001.177), απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η οποία δεν απέδωσε, διότι η εναγομένη εξακολουθεί να επιθυμεί την ανάθεση της επιμέλειας του τέκνου στην ίδια, ενώ πλέον στις ασκηθείσες από 1/1/2016 και εξής αγωγές δεν απαιτείται στάδιο υποχρεωτικής προδικασίας με έρευνα από τα όργανα της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας των συνθηκών διαβίωσης του ανηλίκου και υποβολή της στο δικαστήριο, αφού η σχετική διάταξη του άρθρου 681Γ’ παρ. 2 εδ.1 του ΚΠολΔ δεν επαναλήφθηκε στις νέες διατάξεις. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω η αγωγή, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, για να κριθεί αν είναι βάσιμη και από ουσιαστική άποψη ενόψει του ότι δεν αμφισβητείται από τον εν λόγω ενάγοντα ότι έχουν προκαταβληθεί από την εναγόμενη τα έξοδα της δίκης, σύμφωνα με το άρθρο 173 παρ. 4 ΚΠολΔ.

Με την υπό κρίση συνεκδικαζόμενη δεύτερη αγωγή (με αρ.κατ.δικ. …………..), η εναγουσα ζητεί, κατά την προσήκουσα εκτίμηση του δικογράφου της, να της ανατεθεί οριστικά η άσκηση της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου της ………. που προσωρινά της έχει αφαιρεθεί με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, άλλως να ρυθμιστεί, κατά τον αναφερόμενο σε αυτήν τρόπο, το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας της με το άνω ανήλικο τέκνο της, απειλούμενης σε βάρος του εναγομένου προσωπικής κράτησης και χρηματικής ποινής ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της εκδοθησομένης απόφασης, και να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην καταβολή της δικαστικής της δαπάνης.

Με τέτοιο περιεχόμενο και αιτήματα η υπό κρίση αγωγή αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού (άρθρα 17 παρ.2 και 22 του ΚΠολΔ) κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 592 αρ. 3 περ. β’, 593-602, 610- 613 του ΚΠολΔ και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1512, 1513, 1516 , 1518 και 1520 του ΑΚ, 950 παρ. 2 και 947, 176 και 191 §2 του ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω η αγωγή, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, για να κριθεί αν είναι βάσιμη και από ουσιαστική άποψη, δεδομένου ότι λόγω του αντικειμένου της δεν απαιτείται καταβολή τέλους δικαστικού ενσήμου.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης των μαρτύρων που εξετάσθηκαν με την επιμέλεια των διαδίκων στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού κατά την εκδίκαση της υπόθεσης και την ανωμοτί κατάθεση των διαδίκων που περιέχονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου και φέρουν τον ίδιο αριθμό με την απόφαση, καθώς και από όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν, για μερικά των οποίων γίνεται ειδική αναφορά παρακάτω, χωρίς όμως να παραλειφθεί κάποιο για την ουσιαστική διάγνωση της διαφοράς, και τα οποία λαμβάνονται υπόψη στην προκειμένη διαδικασία ακόμη και αν δεν πληρούν τους όρους του νόμου (ΟλΑΠ 15/2003 ΕλλΔ/νη 2003.937, ΑΠ 2064/2006 α’δημ.ΝΟΜΟΣ, ΑΠ588/2001, ΑΠ152/2000 ΕλλΔ/νη 43.1365 και 1357 αντίστοιχα), ενώ, σημειωτέον, δεν επιχειρήθηκε επικοινωνία του Δικαστηρίου με το ανήλικο τέκνο των διαδίκων, διότι κατά την κρίση του Δικαστηρίου δεν έχει λόγω της ηλικίας του την απαιτούμενη ωριμότητα ώστε να εκφέρει γνώμη για το ζήτημα της επιμελείας του, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο ενάγων-εναγόμενος από τις εκτός γάμου σχέσεις του με την ενάγουσα-εναγομένη απέκτησε ένα τέκνο, την …………, που γεννήθηκε στις ……….. την πατρότητα της οποίας αναγνώρισε εκούσια στις ………. με την υπ’ αριθμ. ……….. συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης τέκνου της συμβολαιογράφου Πειραιώς ……………, συναινούσας της ενάγουσας-εναγομένης μητέρας της. Ο εναγών ασχολήθηκε ενεργά, ουσιωδώς και με ιδιαίτερη στοργή στην καθημερινή εν γένει φροντίδα του τέκνου του, με τη βοήθεια των γονέων του, εκδηλώνοντας έμπρακτα την μεγάλη αγάπη που νοιώθει προς αυτό και συνειδητοποιώντας την ευθύνη του ως γονέα, σε αντίθεση με την ενάγουσα – εναγομένη που επέδειξε ανωριμότητα. Συγκεκριμένα, οι διάδικοι συνέχισαν να συμβιώνουν σε μισθωμένο διαμέρισμα του ενάγοντος εναγόμενου, όμως η συμβίωση τους διαταρασσόταν καθημερινά από συχνές εντάσεις, λογομαχίες και εγωιστικές αντιπαραθέσεις με αποτέλεσμα άλλοτε η συμβίωση τους να διακόπτες για κάποιο χρονικό διάστημα και άλλοτε να επανασυνδέονται. Η ενάγουσα – εναγομένη δεν μπόρεσε να συνειδητοποιήσει ότι μετά τη γέννηση του παιδιού της η ζωή της είχε πλέον αλλάξει, ότι δεν μπορούσε να έχει τις ίδιες συναναστροφές που είχε παλαιότερα ούτε την ίδια κοινωνική ζωή που διατηρούσε κατά το παρελθόν, στην οποία κοινωνική ζωή περιλαμβανόταν και η σύναψη ερωτικών σχέσεων. Η σχέση των διαδίκων έληξε το Μάιο του 2016. Εν τω μεταξύ κάθε φορά που η ενάγουσα – εναγομένη εγκατέλειπε την οικία του ενάγοντος-εναγομένου έπαιρνε μαζί της και το ανήλικο τέκνο τους και διέμενε πότε στην πατρική της οικία και πότε στην οικία των παππούδων της. Όμως ακόμη και με αυτούς τους τόσο δικούς της ανθρώπους πάλι οι σχέσεις της δεν ήταν ανέφελες και αρμονικές, αφού οι διαπληκτισμοί μαζί τους κατέληγαν στην φυγή της από τις οικίες τους με αποτέλεσμα να ζητάει τη φιλοξενία στην πατρική οικία του εναγομένου – ενάγοντος, από όπου και αποχώρησε, εν τέλει, μετά από νέους διαπληκτισμούς και επανήλθε στην οικία των γονέων της. Η επικοινωνία του ενάγοντος – εναγόμενου με το τέκνο του δεν ήταν ανεμπόδιστη, ενόψει του ότι η ενάγουσα – εναγομένη αρκετές φορές είχε κλειστό το κινητό της και δεν απαντούσε στα αγωνιώδη μηνύματα του ενάγοντος – εναγομένου ο οποίος ήθελε να πληροφορηθεί για την κατάσταση του τέκνου του. Μάλιστα περί τα τέλη Οκτωβρίου του έτους 2016 η μητέρα του ως άνω ανήλικου τέκνου αναχώρησε για τη Γερμανία, προκειμένου, κατά τους ισχυρισμούς της, να βρει εκεί εργασία, και άφησε το ανήλικο τέκνο της στην πατρική της οικία (από όπου το παράλαβε ο αιτών αρχές Νοεμβρίου του ίδιου έτους και έκτοτε διαμένει μαζί του), χωρίς να έχει ετοιμάσει όσα ήταν αναγκαία για την εκ μέρους του πατέρα της άσκηση της επιμέλειας. Η ενάγουσα – εναγόμενη είχε συνεννοηθεί με τον εναγόμενο – ενάγοντα ότι θα του χορηγούσε υπεύθυνη δήλωσή προκειμένου εκείνος να την εγγράψει σε παιδικό σταθμό ώστε να ξεκινήσει η ανήλικη θυγατέρα τους να κοινωνικοποιείται. Τελικά, όμως, το αμέλησε και δεν άφησε το ως άνω έγγραφο, παρά την αντίθετη συνεννόησή τους. Ούτε βέβαια είχε συζητήσει με τον εναγόμενο – ενάγοντα ότι υπήρχε το ενδεχόμενό να πάρει μαζί της το παιδί τους σε περίπτωση που έβρισκε εργασία στο εξωτερικό. Άλλωστε και η ίδια κατά την ανωμοτί εξέταση της δεν έδωσε επαρκείς εξηγήσεις αναφορικά με τον τρόπο που θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στο ενδεχόμενό της τυχόν πρόσληψης της σε εταιρεία στην Γερμανία και τον τρόπο που θα ρύθμιζε την εποπτεία και την φροντίδα του τέκνου της, ενώ δεν αποδείχθηκε ότι στη Γερμανία η ίδια διαθέτει κάποιο υποστηρικτικό περιβάλλον (γονείς, θείους κλπ). Τελικά η εναγόμενη – ενάγουσα επέστρεψε στην Ελλάδα στις 12-11-2016 και ειδικότερα στην πατρική της οικία, όπου διαμένει μέχρι σήμερα, χωρίς όμως να φροντίσει να έχει έστω και την ελάχιστη επικοινωνία με το τέκνο της, αφήνοντας το καθήκον της επιμέλειάς του στον εναγόμενο – ενάγοντα. Μάλιστα ούτε οι προσπάθειες της να βρει εργασία στην αλλοδαπή ευδοκίμησαν διότι, όπως η ίδια ισχυρίζεται, η εργασία που της πρότειναν ήταν βαριά για την κατάσταση της υγείας της. Να σημειωθεί ότι, τελικά, δεν αποδείχθηκε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ο λόγος του ταξιδιού ήταν πράγματι επαγγελματικός, αφού η ίδια δεν γνωρίζει ούτε κατ’ ελάχιστον την Γερμανική γλώσσα, οπότε δημιουργούνται πλείστες υποψίες ότι το ταξίδι της σκοπό είχε την αναψυχή της, διότι ούτε την εμφάνισή της σε κάποιο επαγγελματικό ραντεβού η ίδια απέδειξε ούτε προσκόμισε κάποιο e-mail ή έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η πρόσκληση για πρόσληψή της σε Γερμανική εταιρεία. Άλλωστε δεν προέκυψε ότι διακατέχεται από πραγματική επιθυμία εργασίας, ούτε όμως και από ουσιαστική επιθυμία για πρόοδο, αφού δεν εκδήλωσε με τρόπο πειστικό την επιθυμία να προσπαθήσει να ολοκληρώσει τις σπουδές της στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, να επιμορφωθεί σε κάποιο αντικείμενο και με τρόπο υπεύθυνο να αναλάβει τα ηνία της ζωής της μακριά από κάθε καλοπέραση και συγχρωτισμούς με συντρόφους που εξασφαλίζουν την ευδαιμονία της. Συμπερασματικά, η μητέρα της ανήλικης ……… από τη στιγμή της γέννησης της έχει ιεραρχήσει τον τρόπο της ζωής της με επίκεντρο τον εαυτό της, και όχι το παιδί της και την οικογένειά της, και ο τρόπος αυτός της ζωής της ήδη έχει επηρεάσει και είναι βέβαιο ότι θα εξακολουθήσει να επηρεάζει αρνητικά την ομαλή ανάπτυξη του παιδιού της, καθόσον δεν ανταπεξήλθε επαρκώς στα καθήκοντα της μέχρι σήμερα. Μάλιστα από την ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού εξέτασή της και το σύνολο των απαντήσεών της ουδόλως προέκυψε ότι μπορεί να ανταπεξέλθει και στο μέλλον στην άσκηση των γονεϊκών της καθηκόντων. Αντίθετα η εικόνα που δημιουργήθηκε από τις απαντήσεις της στις ερωτήσεις που της τέθηκαν από τη Δικαστή του Δικαστηρίου τούτου είναι ότι πρόκειται για μια γυναίκα που ακόμη δεν έχε καταφέρει να συγκροτηθεί σε μια ώριμη και υπεύθυνη μητέρα. Αντιθέτως, πρόκειται για μια γυναίκα που δεν είναι οριοθετημένη και πειθαρχημένη, που δεν έχει την ικανότητα να ικανοποιεί τις ψυχικές ανάγκες άλλων πλην του εαυτού της, με έντονη την έλλειψη συναισθηματικής νοημοσύνης αλλά και με μειωμένη αντίληψη ως προς την πραγματικότητα και όσα έχουν συμβεί στην ζωή της. Η ενάγουσα αποδεικνύει με τη συμπεριφορά της ότι είναι ικανή στο να αναζητεί εύκολες λύσεις στο ζήτημα της επιβίωσής της μέσω άλλων προσώπων, ότι διαθέτει μειωμένες αντιστάσεις στο ζήτημα της εξεύρεσης ερωτικών συντρόφων, με αποτέλεσμα να μένει αναπάντητο το ερώτημα του κατά πόσο θα μπορεί μελλοντικά να προστατεύσει την ψυχική και σωματική ακεραιότητα του ανήλικου τέκνου της από επιδράσεις και επεμβάσεις τρίτων πάνω σε αυτό. Ενδεικτική, δε, της έλλειψης συγκρότησής της και της ανευθυνότητάς της ήταν η απάντηση του πατέρα της ότι δεν την εμπιστεύεται ούτε στο στάβλο του με τα ζώα του, που καταδεικνύει αφενός πολύ καλή γνώση της προσωπικότητας της κόρης του αλλά και έλλειψη διάθεσης στο πρόσωπό του να τη βοηθήσει σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή της ζωής της για άγνωστους στο Δικαστήριο λόγους. Ανεξάρτητα από τους λόγους που τελικά η ενάγουσα – εναγόμενη έχει διαμορφώσει αυτήν την προσωπικότητα, ήτοι είτε λόγω του τρόπου ανατροφής της είτε λόγω διάφορων γεγονότων που ενδεχομένως της έχουν συμβεί, η ενάγουσα-εναγομένη με βάση τα ως άνω στοιχεία που προέκυψαν δεν κρίνεται ότι μπορεί να παράσχει ένα ασφαλές και ήρεμο περιβάλλον για την ανήλικη θυγατέρα της, ενώ πολύ αμφίβολο είναι αν θα μπορεί να ανταπεξέλθει ακόμη και στο αίτημα της επικοινωνίας με το τέκνο της με τη μορφή της διανυκτέρευσης αυτού στην εκάστοτε οικία της. Άλλωστε ακόμη και σε αυτό το ζήτημα δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες αφού η ενάγουσα μεταβάλλει διαρκώς κατοικίες, με πλέον πρόσφατη κατοικία την αναφερόμενη στην αγωγή της …………… αρ. ……….., για την οποία δεν προσκόμισε μισθωτήριο ούτε παρείχε εξηγήσεις αναφορικά με το ποια είναι τα έσοδα της ώστε να καταβάλλει το σχετικό μίσθωμα, αφού η ίδια δεν εργάζεται και δεν είναι σαφές κατά πόσο θα μπορεί να ανταποκριθεί στις οικονομικές της υποχρεώσεις που περιλαμβάνουν το μίσθωμα, τις λειτουργικές της οικίας αυτής δαπάνες, τις δαπάνες διαβίωσης, τις δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης τόσο για την ίδια όσο και για το παιδί της κλπ., πολλώ δε μάλλον ενόψει του ότι η ίδια δεν αιτείται διατροφής από τον πατέρα του ανήλικου τέκνου της. Αντίθετα ο ενάγων – εναγόμενος επέδειξε μέχρι σήμερα συνέπεια και ισχυρό αίσθημα καθήκοντος στην ανατροφή του ανηλίκου τέκνου του, έχοντας συνειδητοποιήσει στον μέγιστο βαθμό τον γονεϊκό του ρόλο, αφού μάλιστα, ο ίδιος, αυθορμήτως, εκουσίως αλλά και ταχύτατα αναγνώρισε το τέκνο του αμέσως μετά τη γέννησή του. Ο ίδιος εργάζεται με σταθερό πρωινό ωράριο εργασίας και διαθέτει όλο τον υπόλοιπο ελεύθερο χρόνο του καθημερινά στην φροντίδα και εν γένει περιποίηση της ανήλικης θυγατέρας του, με την οποία είναι στενότατα συνδεδεμένος, αφού είναι και το μοναδικό τέκνο το οποίο απέκτησε, ενώ ο ίδιος διαθέτει υποστηρικτικό περιβάλλον, ήτοι την μητρική γιαγιά και τον πατρικό παππού, οι οποίοι διατίθενται να το φροντίζουν παράλληλα με εκείνον. Από όσα αποδείχθηκαν παραπάνω σε συνδυασμό με την παρουσία του πατέρα της ανήλικης ……….. στο ακροατήριο προέκυψε ότι εκείνος εξασφάλισε μέχρι τώρα αλλά και στο μέλλον είναι βέβαιο ότι θα εξασφαλίσει στο ανήλικο τέκνο του ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης παρέχοντας σε αυτό κάθε είδους υλική υποστήριξη, επιβοηθούμενος από την μητέρα του και το πατέρα του, χωρίς να υπολείπεται σε εκδηλώσεις αγάπης, στοργής, συμπαράστασης προς την ανήλικη κόρη του, η οποία έχει μεγάλη ανάγκη να αισθανθεί ασφάλεια λόγω της τρυφερής ηλικίας που διανύει. Εξάλλου η ύπαρξη ενός σταθερού και ασφαλούς οικογενειακού περιβάλλοντος είναι το ζητούμενο και η απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή ανάπτυξη και διαμόρφωση της προσωπικότητας του ανήλικου. Αντίθετα η εναγόμενη – ενάγουσα μητέρα του ανήλικου αποδείχθηκε ότι δεν παρέχει τα αντικειμενικά εχέγγυα ώστε να αναλάβει την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου της η οποία πρέπει να ανατεθεί οριστικά στον ενάγοντα-εναγόμενο πατέρα της ανήλικης. Περαιτέρω, το Δικαστήριο με γνώμονα το συμφέρον του ανηλίκου τέκνου, το οποίο επιβάλλει να επικοινωνεί με την μητέρα του, ώστε να μην αισθάνεται ότι έχει εγκαταλειφθεί από κάποιον από τους γονείς του και να μην αποξενωθεί ψυχικά από αυτήν, λαμβανομένης υπόψη και της ανάγκης να παρακολουθεί αυτή την ανατροφή, τη διαπαιδαγώγηση, την εκπαίδευση αυτού, την πορεία της υγείας του, να φροντίζει για την καλύτερη ανάπτυξή του και να δείχνει προς αυτό την οφειλόμενη αγάπη και στοργή, κρίνει ότι η μητέρα του ανήλικου τέκνου πρέπει να επικοινωνεί με το τέκνο της, όμως δεν έχει σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση αναφορικά με το αν θα πρέπει το τέκνο να διανυκτερεύει στην οικία της εναγομένης – ενάγουσας και αν θα πρέπει η επικοινωνία τους να γίνεται χωρίς την παρουσία του πατέρα ή της πατρικής γιαγιάς του, λόγω των προβλημάτων συμπεριφοράς και ενδεχομένως ψυχικής υγείας στο πρόσωπο της μητέρας του που αναπτύχθηκαν παραπάνω.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 254 ΚΠολΔ, το Δικαστήριο μπορεί, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση κάποιου διαδίκου, να διατάξει την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο, η οποία έχει κηρυχθεί περατωμένη, όταν κατά τη μελέτη της υπόθεσης ή τη διάσκεψη, παρουσιάζονται κενά ή αμφίβολα σημεία που χρειάζονται συμπλήρωση ή επεξήγηση η δε συζήτηση που επαναλαμβάνεται με τον τρόπο αυτό θεωρείται συνέχεια της προηγούμενης. Η διάταξη αυτή αποσκοπεί να παράσχει τη δυνατότητα στο Δικαστήριο να διερευνήσει πληρέστερα την υπόθεση και να σχηματίσει ασφαλή δικανική πεποίθηση. Με βάση, λοιπόν τα προαναφερθέντα, και ενόψει των ανωτέρω διαλαμβανομένων, και λαμβανομένου υπόψη του συμφέροντος του ανήλικου κατ’ άρθρο 1511 παρ.2 του ΑΚ, κρίνεται ότι ανακύπτουν ζητήματα αναφορικά με το αν η συμπεριφορά της εναγουσας – εναγομένης είναι ή θα είναι επιβλαβής για το ανήλικο τέκνο της και ενέχει πολλούς κινδύνους για την ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξή του σε περίπτωση που το τέκνο της θα μένει μόνο του μαζί της περιλαμβανομένης και της διανυκτέρευσης. Με βάση τα προσκομισθέντα έγγραφα , αλλά και του γεγονότος ότι στο Δικαστήριο τούτο, που αποβλέπει αποκλειστικά και μόνο στο υπό ευρεία έννοια συμφέρον του ανήλικου τέκνου των διαδίκων (σύμφωνα με τις νομικές σκέψεις που αναλύθηκαν στην αρχή της παρούσας απόφασης) δεν μπορεί να δημιουργηθεί πλήρης δικανική πεποίθηση ώστε να αχθεί σε οριστική δικαστική κρίση επί των υπό εξέταση αγωγικών ζητημάτων, κρίνεται σκόπιμο να αναβληθεί η έκδοση οριστικής απόφασης και να διαταχθεί η επανάληψη της συζήτησης της υπόθεσης κατ’ άρθρο 254 του ΚΠολΔ αναφορικά με το αίτημα της μητέρας του ανήλικου τέκνου να καθοριστεί το δικαίωμα της επικοινωνίας μαζί του με την πρόταση που διατυπώνει στην αγωγή της προκειμένου: α) να διαταχθεί η εναγόμενη – ενάγουσα να παραστεί αυτοπροσώπως και να προσκομίσει το μισθωτήριο της κατοικίας της στην οδό ……. με αριθμό ………. στα ……….. αλλά και λογαριασμούς υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (Δ.Ε.Η. και Ε.Υ.Δ.Α.Π.) που έχουν εκδοθεί κατά το έτος 2017 και 2018 στο όνομα της, που δεν προσκομίστηκαν από την ενάγουσα – εναγομένη, β) από τη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου να διαβιβαστεί η παρούσα απόφαση σε επίσημο αντίγραφο στην Εισαγγελία Ανηλίκων Πρωτοδικείου Πειραιώς, τόσο για να εκδοθεί από εκείνη πρόσφατο αντίγραφο του ποινικού μητρώου της ενάγουσας και εκκρεμότητα ποινικών διώξεων όσο και σχετική παραγγελία προς την αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος των κοινωνικών συνθηκών στην ως άνω οικία της ενάγουσας (που αναφέρεται στο προεισαγωγικό μέρος της παρούσας απόφασης) ή σε όποια άλλη οικία εκείνη έχει μεταβεί, στις οποίες θα διαβιώνει το ανήλικο τέκνο των διαδίκων όταν θα ασκείται το δικαίωμα επικοινωνίας της εναγουσας-εναγομένης μαζί του. Σε περίπτωση άρνησης συνεργασίας της ενάγουσας στις ως άνω απαραίτητες ενέργειες η Εισαγγελία Ανηλίκων Πρωτοδικείου Πειραιώς θα πρέπει να ενημερώνεται ώστε να δύναται να προβεί στις αναγκαίες νόμιμες ενέργειες, γ) Ενοψει του ότι ανακύπτουν ζητήματα που απαιτούν για να γίνουν αντιληπτά, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα, ιδιάζουσες γνώσεις της ιατρικής επιστήμης, προκύπτει κατά την κρίση του Δικαστηρίου ανάγκη συμπλήρωσης των ήδη υφισταμένων αποδείξεων με τη διενέργεια ιατρικής (ψυχιατρικής) πραγματογνωμοσύνης, που θα διεξαχθεί με τη φροντίδα του επιμελέστερου των διαδίκων από έναν πραγματογνώμονα – ιατρό (άρθρα 368 επ. ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στο διατακτικό. Ο εν λόγω πραγματογνώμονας θα αποφανθεί με έγγραφη αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, και αφού του παραδοθούν από τα διάδικα μέρη όλα τα έγγραφα που προσκομίσθηκαν με επίκληση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (ήτοι αντίγραφο της αγωγής της ενάγουσας μητέρας του, αντίγραφο των προτάσεων και της προσθήκης αντίκρουσης κάθε διάδικου μέρους και αντίγραφο της παρούσας απόφασης μαζί με το αντίγραφο των απομαγνητοφωνημένων πρακτικών που τηρήθηκαν κατά την συζήτηση της υπόθεσης στα οποία περιλαμβάνονται και οι ανωμοτί καταθέσεις των διαδίκων) σχετικά με τα ακόλουθα ζητήματα, και ειδικότερα: ενόψει του ότι η μητέρα του ανήλικου τέκνου ………………….. αιτείται την παραμονή του τέκνου στην οικία της μαζί της για πολλές ημέρες στο πλαίσιο της αιτηθείσας επικοινωνίας, να προβεί στην διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης προκειμένου να γνωματεύσει αν η ενάγουσα …………….. είναι ικανή να ασκήσει τα γονεϊκά της καθήκοντα στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας με το τέκνο της, στην οποία (άσκηση) περιλαμβάνεται και η διανυκτέρευση του τέκνου μαζί της για πολλές ημέρες, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος έκθεσης του τέκνου της σε κίνδυνους για την ψυχική και σωματική του ακεραιότητα. Για την επίτευξη του σκοπού της ολοκλήρωσης της πραγματογνωμοσύνης (η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει αιτιολογημένη γνωμοδότηση), θα δικαιούται να διενεργήσει ο ίδιος, ή άλλο πρόσωπο που εκείνος θα ορίσει ως αρμόδιο, μετρήσεις της νοητικής της ανάπτυξης, τεστ προσωπικότητας και νοητικής της ανάπτυξης, αλλά και όλες τις ψυχομετρικές δοκιμασίες που είναι απαραίτητες ώστε να αποφανθεί αιτιολογημένα αναφορικά με τα τεθέντα ζητήματα που κατατείνουν στην διαπίστωση της ύπαρξης στο πρόσωπό της των εχεγγύων ότι η ανήλικη ……………….. δεν θα εκτεθεί σε κινδύνους για τη σωματική και ψυχική της ακεραιότητα όταν εκείνη ασκεί το δικαίωμα επικοινωνίας με το τέκνο της. Επίσης, ο πραγματογνώμονας μπορεί να διατυπώσει στην έγγραφη γνωμοδότησή του οτιδήποτε άλλο κρίνει ότι συντελεί στη διάγνωση των τεθέντων στο ιστορικό της παρούσας απόφασης ζητημάτων. Συνεπώς αναφορικά με τη δεύτερη συνεκδικαζόμενη από 21-8-2017 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως ………….. αγωγή, θα πρέπει να αναβληθεί η έκδοση οριστικής απόφασης και να διαταχθεί η επανάληψη της συζήτησης της υπόθεσης κατ’ άρθρο 254 του ΚΠολΔ, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο διατακτικό της παρούσας απόφασης, καθώς και η επίδοση της παρούσας στον εν λόγω πραγματογνώμονα. Δικαστικά έξοδα δεν πρέπει να επιβληθούν διότι η απόφαση αυτή είναι μη οριστική.

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι το ανήλικο τέκνο των διαδίκων στερείται εισοδημάτων από οποιαδήποτε πηγή και προσοδοφόρου περιουσίας και αδυνατεί λόγω της ηλικίας του και της νηπιακής του ηλικίας να εργαστεί και να αυτοδιατραφεί. Επομένως, υπόχρεοι για τη διατροφή του, η οποία περιλαμβάνει όλα όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση του και επιπλέον τα έξοδα για την ανατροφή και εκπαίδευσή του είναι και οι δύο γονείς του, ανάλογα με τις οικονομικές δυνάμεις τους για τα επίδικα χρονικά διαστήματα κατά τις διατάξεις το)ν άρθρων 1486 παρ. 2 και 1489 παρ. 2 ΑΚ. Ο εναγόμενος εργάζεται ως υπάλληλος αορίστου χρονου στην εταιρεία ………………. η οποία δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες διακίνησης εμπορευμάτων στο λιμένα Πειραιώς και αποκομίζει μηνιαίο εισόδημα ύψους ………….. €, ενώ μισθώνει κατοικία επιβαρυνόμενος με το καταβλητέο μίσθωμα αλλά και με τις λειτουργικές δαπάνες της εν λόγω κατοικίας και με τα έξοδα διατροφής του, ένδυσης και υπόδησης του, ιατροφαρμακευτικής του περίθαλψης και ψυχαγωγίας του, δαπανώντας συνολικά μηνιαίως το ποσό των ……….. ευρώ. Η εναγομένη- ενάγουσα μητέρα της ανήλικης ……….. (γεννηθείσα το έτος ………..) δεν εργάζεται, ισχυριζόμενη ότι δεν μπορεί να εξεύρει εργασία. Ωστόσο η μη εξεύρεση εργασίας οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην έλλειψη διάθεσης της εναγομένης – ενάγουσας να εργαστεί, δεδομένου ότι δεν συντρέχει περίπτωση ύπαρξης σοβαρού προβλήματος υγείας (π.χ. βεβαιωμένης αναπηρίας). Συνεπώς η ενάγουσα δύναται να εργασθεί αποκομίζοντας μηνιαίως το ποσό των 600 € (π.χ. σε υπηρεσίες σερβιρίσματος σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος), αφού είναι νεότατη και υγιής και έχει τη δυνατότητα να βρει μία εργασία ανάλογη των δυνάμεών της και της εμπειρίας της όπως έχει υποχρέωση να αναζητήσει (Εφ. Λαρ. 98/2009 ΝΟΜΟΣ, ΕΑ 402/2007 ΕφΑΔ 2008 314, Εφ Παρ. 61/2007 ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ 2007, 36 Εφ Πειρ 951/2004 ΕλΔνη 46 σελ 199). Το ποσό αυτό που θα ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό των οικονομικών δυνατοτήτων της αποφεύγει να το αποκτήσει ενεργώντας αντίθετα με τις αρχές της καλής πίστης, – ενώ μπορούσε και είχε υποχρέωση να το αποκομίζει (άρθρο 288 Α.Κ,) και συνεπώς αυτό θα συνυπολογισθεί, κατά τα αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, για τον προσδιορισμό του ποσού της διατροφής του ανήλικου τέκνου της, κατά την έννοια του άρθρου 1489 παρ. 2 Α.Κ., στις οικονομικές δυνάμεις αυτής (βλ. σχετ. ΑΠ 1507/2001 ΕλλΔικ 44.1592, ΕφΠειρ 909/2005 ΤΝΠΔΣΑΘ). Τέλος, βαρύνεται με τις δαπάνες της ιατροφαρμακευτικής της περίθαλψης, διατροφής και ένδυσης υπόδησης και ψυχαγωγίας της, που είναι οι συνήθεις, ενώ βαρύνεται μόνο με τα έξοδα διατροφής της ανήλικης θυγατέρας της. Το ανήλικο τέκνο των διαδίκων διαμένει με τον πατέρα του και βαρύνεται με την ανάλογη συμμετοχή του στις κοινόχρηστες δαπάνες και στους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας όμως ο πατέρας του δεν αιτείται κάποιο σχετικό ποσό. Οι λοιπές δαπάνες διαβίωσης του ανήλικου τέκνου των διαδίκων (διατροφής, ένδυσης, ψυχαγωγίας, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης πέραν της καλυπτόμενης από τον ασφαλιστικό φορέα όπου είναι ασφαλισμένα) είναι οι συνήθεις δαπάνες ενός ανηλίκου της ηλικίας του της αυτής οικονομικής και κοινωνικής καταστάσεως των γονέων του, και εκτιμώνται μηνιαίως στο ποσό των 480,00 €. Ειδικότερα, οι δαπάνες συνίστανται σε 150 € για διατροφή, 50 € για ένδυση και υπόδηση, 50 € για την υγιεινή τους και τις πάνες τους, 50 € για ιατρικές επισκέψεις και αγορά σκευασμάτων, 100 € μηνιαίως για την ψυχαγωγία τους και τις βόλτες διότι τα μικρά παιδιά πρέπει να έχουν εικόνες ώστε να αναπτυχτούν οι δεξιότητες τους και η αντίληψη τους, ενώ πρέπει να προστεθεί το ποσό των 80 € για τον ιδιωτικό παιδικό σταθμό που θα παρακολουθεί ενόψει του ότι ο πατέρας του εργάζεται και συνεπώς χρειάζεται το πρωί βοήθεια φύλαξης για το τέκνο του. Στο ποσό αυτό πρέπει να συνυπολογισθούν και οι αποτιμώμενες σε χρήμα συναφείς με την περιποίηση και φροντίδα του προσώπου του υπηρεσίες, των οποίων έχει ανάγκη για την ανατροφή του και του προσφέρονται από τον ίδιο και οι οποίες εκτιμώνται στο ποσό των 200 € μηνιαίως. Από το συνολικό αυτό ποσόν η εναγόμενη μητέρα είναι σε θέση, με βάση την προαναφερθείσα οικονομική της δυνατότητα και την προσωπική της κατάσταση, συσχετιζόμενη με την αντίστοιχη οικονομική δυνατότητα και την προσωπική κατάσταση του πατέρα, να καλύψει μηνιαίως το μερικότερο κονδύλιο των διακοσίων Ευρώ (200,00 €), ενώ το υπόλοιπο αναγκαίο για τη διατροφή του ποσό βαρύνει τον πατέρα του, ο οποίος, έχων κατά νόμο συντρέχουσα και ανάλογη των οικονομικών και εν γένει δυνατοτήτων του υποχρέωση διατροφής του, μπορεί να το καλύπτει με την προσφορά μέρους του εισοδήματος του, των προσωπικών του υπηρεσιών και των λοιπών, συνδεομένων με τη συνοίκησή τους παροχών (π.χ. παροχή στέγης). Στο σημείο, δε, αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο ως άνω συσχετισμός των οικονομικών δυνάμεων των δύο γονέων, σύμφωνα με τα αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά, γίνεται αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο, χωρίς να απαιτείται η υποβολή ένστασης συνεισφοράς και του ενάγοντος πατέρα, εκ μέρους της εναγόμενης, καθόσον με την αγωγή δεν ζητείται το σύνολο του ποσού στο οποίο αποτιμώνται οι διατροφικές ανάγκες του δικαιούχου τέκνου, αλλά μόνο το μέρος, το οποίο κατά την άποψη του ενάγοντος πατέρα πρέπει να βαρύνει την εναγόμενη μητέρα, σε αναλογία προς τις οικονομικές δυνάμεις αυτής (εναγομένης) και τις δικές του (βλ. σχετ. ΑΠ 1307/1999 ΕλλΔνη 44.728, ΕφΑαρ 68/2005 Αρμ 2006.1074, ΕφΘεσ 1102/2002 Αρμ 2003.38), Τέλος, το ως άνω ποσό των διακοσίων Ευρώ (200,00 €) μηνιαίως, η εναγόμενη μητέρα πρέπει να αναγνωρισθεί ότι υποχρεούται να προκαταβάλλει εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα και για χρονικό διάστημα δυο (2) ετών από την επομένη της επίδοσης σε αυτήν της υπ’αρ. 313/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) -δυνάμει της οποίας η άσκηση της επιμέλειας της ανήλικης ……………. ανατέθηκε προσωρινά στον πατέρα της και η εναγομένη μητέρα της υποχρεώθηκε να καταβάλλει μηνιαίως προσωρινή διατροφή για το τέκνο της ύψους 50 € με το νόμιμό τόκο από την καθυστέρηση της πληρωμής κάθε περιοδικής παροχής, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε μηνιαίας δόσης και έως την εξόφληση.

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η από 17-3-2017 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως …………… αγωγή πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη και να ανατεθεί η επιμέλεια του προσώπου του ανήλικου τέκνου των διαδίκων, ………….., οριστικά στον ενάγοντα πατέρα του. Περαιτέρω, πρέπει να διαταχθεί η απόδοση του ανήλικου τέκνου στον πατέρα του, στον οποίο ανατίθεται η επιμέλεια με την απειλή σε βάρος της εναγομένης χρηματικής ποινής ύψους τριακοσίων Ευρώ (300,00 €) και προσωπικής κράτησης διάρκειας ενός (1) μηνός για κάθε παραβίαση της ανωτέρω διάταξης περί απόδοσης του τέκνου στον πατέρα του κατά το άρθρο 950 παρ. 1 του ΚΠολΔ. Επιπλέον, πρέπει να αναγνωριστεί ότι η εναγομένη οφείλει να καταβάλλει μηνιαίως ως συμμετοχή της στη διατροφή του ανήλικου τέκνου της εντός του πρώτου πενθημένου έκαστου μήνα το ποσό των διακοσίων Ευρώ (200,00 €) για το χρονικό διάστημα των δύο ετών από την επόμενη της επίδοσης σε αυτήν της απόφασης με αριθμό 313/2017 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ήτοι από την 24-2-2017, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε μηνιαίας δόσης και έως την εξόφληση. Τέλος πρέπει να επιβληθεί σε βάρος της εναγομένης λόγω της ήττας της η δικαστική δαπάνη του ενάγοντος, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας (αρθρα 176 και 191 παρ. 2 του ΚΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων τις α) από 17-3- 2017 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως …………. αγωγή και β) από 21-8-2017 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως ……….. αγωγή.

ΔΕΧΕΤΑΙ την από 17-3-2017 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως ……… αγωγή.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, ………., οριστικά στον ενάγοντα πατέρα του και διατάσσει την απόδοσή του σε αυτόν.

ΑΠΕΙΛΕΙ σε βάρος της εναγομένης χρηματική ποινή ποσού τριακοσίων Ευρώ (300 €) και προσωπική κράτηση ενός (1) μηνός για κάθε παραβίαση της ανωτέρω διάταξης.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η εναγομένη ………… οφείλει να καταβάλλει στον ενάγοντα ……….., εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, διατροφή σε χρήμα, και συγκεκριμένα το ποσό των διακοσίων Ευρώ (200,00) για το ως άνω ανήλικο τέκνο τους, με την ιδιότητά της ως ασκούσας την επιμέλεια αυτού και για λογαριασμό του, προκαταβολικά και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, αρχόμενο από την επομένη της επίδοσης σε αυτήν της υπ’ αρ. 313/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε μηνιαίας δόσης και έως την εξόφληση.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την από 21-8-2017 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως ………….. αγωγή ως προς την κύρια Βάση της ήτοι ως προς την οριστική ανάθεση της επιμέλειας της ……….. στην μητέρα της.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ την έκδοση της οριστικής του απόφασης αναφορικά με την από 21-8-2017 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως ………….. αγωγή ως προς την επικουρική της βάση, ήτοι ως προς τη ρύθμιση του δικαιώματος επικοινωνίας της μητέρας με την ανήλικη ……………

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επανάληψη της συζήτησης αυτής στο ακροατήριο, προκειμένου, σε δικάσιμο, που θα ορισθεί με μέριμνα του επιμελέστερου διάδικου, να εμφανισθούν αυτοπροσώπως ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού οι διάδικοι για την υποβολή ερωτήσεων και την παροχή διασαφήσεων σχετικά με τους ισχυρισμούς τους και ειδικότερα σε σχέση με τα ζητήματα που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης, επιπλέον, δε, η ενάγουσα στην εν λόγω αγωγή να προσκομίσει με την επιμέλειά της τα έγγραφα τα οποία αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη γραμματέα του Δικαστηρίου τούτου να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση σε επίσημο αντίγραφο στην Εισαγγελία Ανηλίκων Πρωτοδικείου Πειραιώς τόσο για να εκδοθεί από εκείνη πρόσφατο αντίγραφο του ποινικού μητρώου της ενάγουσας και εκκρεμότητα ποινικών διώξεων ως προς τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί ακόμη δικαστικές αποφάσεις όσο και σχετική παραγγελία προς την αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία μέσω της Εισαγγελίας Ανήλικων του Πρωτοδικείου Αθηνών προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος των κοινωνικών συνθηκών στις οποίες διαβιώνει η ……………. όπου θα διαμένει και η ανήλικη ………….. όταν θα ασκείται το δικαίωμα επικοινωνίας. Στην κοινωνική υπηρεσία που θα επιληφθεί θα πρέπει να παραδοθεί αντίγραφο της παρούσας απόφασης ώστε να λάβουν γνώση της υπόθεσης και του ιστορικού της σχέσης των διαδίκων με σκοπό να συγκεντρώσουν απαντήσεις τόσο από την έρευνά τους όσο και από τη συζήτηση με την ενάγουσα. Η παραπάνω αιτιολογημένη έκθεση κοινωνικής έρευνας θα πρέπει να διενεργηθεί άμεσα και να αποσταλεί επίσης άμεσα στην αρμόδια εισαγγελία ώστε με την περάτωσή της να ορισθεί με την επιμέλεια του επιμελέστερου διαδίκου νέα δικάσιμος για τη συζήτηση της υπόθεσης με την αυτοπρόσωπη παρουσία των διαδίκων.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επανάληψη της συζήτησης της υπόθεσης, προκειμένου να διενεργηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, η οποία θα διεξαχθεί με την επιμέλεια του επιμελέστερου των διαδίκων.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ πραγματογνώμονα τον ιατρό ………….. του …………, Ψυχίατρο, Πτυχιούχο Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών / Τμήμα Ιατρικής Σχολής, κάτοχο Διδακτορικού του ως άνω Πανεπιστημίου, κάτοικο …………. αρ…….., ΤΚ …………., τηλ. …………. κιν. ……………, το όνομα του οποίου περιέχεται στον κατάλογο πραγματογνωμόνων που τηρείται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού. Ο τελευταίος, αφού δώσει το νόμιμο όρκο του πραγματογνώμονα ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επίδοση σε αυτόν της παρούσας και στη συνέχεια, αφού ζητήσει τις απαραίτητες κατά την κρίση του για την εκτέλεση της πραγματογνωμοσύνης διευκρινίσεις από τους διαδίκους και λάβει υπόψη του όλα τα στοιχεία της δικογραφίας και κάθε άλλο στοιχείο, που οι διάδικοι θα προσκομίσουν σ’ αυτόν, θα συντάξει έγγραφη γνωμοδότηση, με την οποία θα γνωματεύσει αιτιολογημένα για τα εξής: αφού μελετήσει αντίγραφα από το βιβλιάριο της εναγόμενης – ενάγουσας ………….. που η εν λόγω διάδικος υποχρεούνται να του παραδώσει, καθώς και το ιατρικό ιστορικό της, και αφού ζητήσει τη διενέργεια των εξετάσεων που θα κρίνει εκείνος ως αναγκαίες, αλλά και όποιο άλλο στοιχείο κρίνει πρόσφορο (π.χ. ψυχομετρικές εξετάσεις, μετρήσεις νοητικής ανάπτυξης, τεστ προσωπικότητας, τεστ νοητικής ανάπτυξης , αιματολογικές εξετάσεις ή εξετάσεις γενετικού υλικού), σχετικά με το αν η εν λόγω διάδικος πάσχει από κάποια ψυχική ή διανοητική διαταραχή, που περιορίζει αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησής της ή την αντίληψή της, και η οποία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ψυχική και σωματική ακεραιότητα του ανήλικου τέκνου της, να αποφανθεί αν η μητέρα της ανήλικης μπορεί να ασκήσει τα γονεϊκά της καθήκοντα με επάρκεια και εχέγγυα για την εξασφάλιση της σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας της κόρης της ή αν είναι ψυχικά ασθενής. Σε περίπτωση που διαπιστώσει τη συνδρομή ψυχικής ασθένειας ή νοητικής υστέρησης ή κάποιο άλλο πρόβλημα νοητικό ή ψυχολογικό να αναφέρει αν θα μπορούσε η μητέρα της ανήλικης ………. να ασκήσει το δικαίωμα επικοινωνίας της με την ανήλικη θυγατέρα της και υπό ποιες προϋποθέσεις (π.χ. με την παρουσία τρίτων προσώπων ή εντός της οικίας του πατέρα ή με διαμονή του ανήλικου τέκνου στην οικία της με συνεχιζόμενες διανυκτερεύσεις επί δέκα ή είκοσι ημέρες κλπ) ώστε η ανήλικη να μην εκτίθεται σε κινδύνους για τη σωματική και ψυχική της ακεραιότητα. Επίσης, μπορεί να διατυπώσει στην έγγραφη γνωμοδότησή του ο,τιδήποτε άλλο κρίνει άλλο κρίνει ότι συντελεί στη διάγνωση των τεθέντων στο ιστορικό της παρούσας απόφασης ζητημάτων. Ο πραγματογνώμονας θα καταθέσει την έγγραφη γνωμοδότησή του στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την όρκισή του, με τη σύνταξη σχετικής έκθεσης κατάθεσης.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη γραμματέα του Δικαστηρίου τούτου να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση σε επίσημο αντίγραφο στον ως άνω πραγματογνώμονα κατά το άρθρο 375 του ΚΠολΔ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση, στον Πειραιά στις 16 Απριλίου 2018 με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε βοήθεια, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα σας απαντήσουμε εντός 1 εργάσιμης ημέρας. Ή αν βιάζεστε, τηλεφωνήστε μας τώρα.

Καλέστε: 2107297788, 2103624892, 6947127417

karouzakis.law@gmail.com Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 – 20:00

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Πολιτική Cookies

Πολιτική Cookies

Στον ιστότοπο του Δικηγορικού Γραφείου χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία. Περισσότερα