el
210-3626333, 210-3626334, 694-7127417, φαξ: 210-3626335
·
karouzakis.law@gmail.com
el
210-3626333, 210-3626334, 694-7127417, φαξ: 210-3626335
·
karouzakis.law@gmail.com

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αρ. Απόφασης: 212/234/2020
Άρσης Προσημείωσης Υποθήκης

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 212/234/2020

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

(Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων- Ανάκληση απόφασης)

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τ…ν Δικαστή ……………………………., Πρόεδρο Πρωτοδικών, τ….. οποί… όρισε ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 24.02.2020, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα και αφού έλαβε υπόψη του την από 24.02.2020  και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης …………… & Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης ………….. αίτηση με αντικείμενο την ανάκληση απόφασης εγγραφής προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτων και την εξάλειψή της από τα οικεία βιβλία υποθηκών και το κτηματολογικό φύλλο του οικείου κτηματολογικού γραφείου του Εθνικού Κτηματολογίου, μεταξύ:

ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1. Του ………….. του ………… και της ……….., (Α.Φ.Μ. ……….. και Δ.Ο.Υ. …………..) και

  1. Της ………………. το γένος …………. και ……………., (Α.Φ.Μ. …………… και Δ.Ο.Υ. ………..),

κατοίκων αμφοτέρων Ηρακλείου Κρήτης, επί της οδού …………. αρ. ………, παρισταμένων δια του πληρεξούσιου δικηγόρου τους Αθανασίου Καρουζάκη του ……………, μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΑΜ/ ΔΣΑ: ………..).

 

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: Της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός …….. αρ. …….., Τ.Κ. ………) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «…………», εκπροσωπούμενης και παριστάμενης διά του πληρεξούσιου δικηγόρου της ………… (ΑΜ/ΔΣΗ ………), δυνάμει ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας που του έχει δοθεί με βάση το υπ’ αριθμόν …………… πληρεξούσιο της Συμβολαιογράφου Αθηνών, ………, με έδρα την Αθήνα (……… αρ. ……).

 

 

Οι αιτούντες ζήτησαν να γίνει δεκτή η από 24.02.2020 αίτησή τους, η οποία κατατέθηκε στο Δικαστήριο αυτό με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης ……… & Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης ………. και συζητήθηκε κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο.

         Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι αιτούντες ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

 

Με την κρινόμενη αίτηση, όπως αυτή εκτιμάται από το Δικαστήριο, οι αιτούντες ζητούν να ανακληθεί η υπ’ αριθμόν ………../2004 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, που εκδόθηκε με βάση την από ……….. αίτηση της καθ’ ης, δυνάμει της οποίας ενεγράφησαν την ………… δύο προσημειώσεις υποθηκών, μη τραπείσες σε υποθήκη, στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου, για την υπ’ αριθμ. ………… σύμβαση δανείου στους τόμους ……… (φύλλο ……… και …….. στοιχ. ….) και ……… (φύλλο …….. στοιχ. ………) για ποσό διακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (218.555,00 €) και για την υπ’ αριθμ. …………. σύμβαση δανείου στους τόμους ……… (φύλλο …….. και ………. στοιχ. ……..) και …….. (φύλλο ……. στοιχ. ……..) για ποσό ενενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (93.445,00 €), πλέον τόκων και εξόδων, επί των παρακάτω ακινήτων των αιτούντων, που περιγράφονται στην ανωτέρω απόφαση, ήτοι:

Α) Επί των επομένων αυτοτελών, διαιρεμένων, ανεξαρτήτων οριζοντίων ιδιοκτησιών που βρίσκονται σε οικοδομή που ανεγείρεται σε οικόπεδο επιφάνειας ………. τ.μ. το οποίο βρίσκεται στη πολεοδομική ενότητα «………..» στο Ο.Τ. …… επί ανωνύμων οδών, στη κτηματική περιφέρεια του Δήμου, Ειρηνοδικείου και Υποθ/κείου Ηρακλείου, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Ηρακλείου, το οποίο οικόπεδο συνορεύει βόρεια σε πλευρά μήκους ……….. μέτρων με οδό σχεδίου πόλεως, νότια σε πλευρά μήκους ……….. μέτρων με ιδιοκτησία ………, ανατολικά σε πλευρά μήκους ………. μέτρων με οδό σχεδίου πόλεως και δυτικά σε πλευρά μήκους ………. μέτρων με ιδιοκτησία ……….. και …………, δηλαδή:

1) Στη με στοιχεία ………. οριζόντια ιδιοκτησία – αποθήκη του υπογείου, η οποία θα αποτελεί ένα διαμέρισμα με ενιαία λειτουργική ενότητα με την ……….. οριζόντια ιδιοκτησία του ισογείου, θα αποτελείται από ενιαίο χώρο με εσωτερική σκάλα προς το με στοιχ. ……… διαμέρισμα του ισογείου, θα έχει εμβαδόν ……….. τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο κατά τα ………. εξ’ αδιαιρ. και συνορεύει σαν αυτοτελής ιδιοκτησία γύρω γύρω με υπέδαφος ακαλύπτου χώρου, με υπέδαφος ιδιοκτησίας ………. και ………, με υπέδαφος πρασιάς, με ράμπα καθόδου προς το υπόγειο, με χώρο γκαράζ και με κοινόχρηστους χώρους (διάδρομο, κλιμακοστάσιο και λεβητοστάσιο).

Το ανωτέρω περιγραφόμενο ακίνητο έχει ΚΑΕΚ …………, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθ. πρωτ. ……….. σχετικό πιστοποιητικό του Κτηματολογικού Γραφείου Ηρακλείου.

2) Στη με στοιχεία ……… οριζόντια ιδιοκτησία-διαμέρισμα του ισογείου ορόφου, η οποία θα έχει ενιαία λειτουργική ενότητα με την υπό στοιχ. ………. αποθήκη-διαμέρισμα του υπογείου, θα έχει επιφάνεια ………… τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας στο άνω οικόπεδο κατά τα ……….. εξ’ αδιαιρέτου και θα αποτελείται από ενιαίο χώρο καθιστικού και τραπεζαρίας, κουζίνα, λουτρό, την απόληξη της εσωτερικής σκάλας και δύο ημιυπαίθριους χώρους με συνολικό εμβαδόν ……….. τ.μ. και θα συνορεύει σαν αυτοτελής ιδιοκτησία βόρεια με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και πέραν αυτού με οδό σχεδίου πόλεως, νότια μερικά με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και πέραν αυτού με ιδιοκτησία ………., μερικά με φωταγωγό και μερικά με ιδιοκτησία ………., ανατολικά με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και πέραν αυτού με οδό σχεδίου πόλεως και δυτικά με ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και πέραν αυτού με ιδιοκτησία ……….. και …………..

Το ανωτέρω περιγραφόμενο ακίνητο έχει ΚΑΕΚ …………, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθ. πρωτ. ……………. σχετικό πιστοποιητικό του Κτηματολογικού Γραφείου Ηρακλείου.

Τις ανωτέρω αυτοτελείς, οριζόντιες ιδιοκτησίες απόκτησαν οι καθών κοινώς εξ’ ίσου και κατά το ήμισυ (1/2) αδιαιρέτως έκαστος με τα υπ’ αριθμ. …………. και …………… συμβόλαια των συμβ/φων Ηρακλείου αντίστοιχα …………. και …………. που μεταγράφηκαν στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Ηρακλείου αντίστοιχα στους τόμους ………. και ………. με αύξοντες αριθμούς μεταγραφών ………. και ……….. σε συνδυασμό με την …….. Πράξη Εφαρμογής που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα αυτά βιβλία στο τόμο …….. με αριθμό μεταγραφής ………. και στη μερίδα των ανωτέρω με αριθμό μεταγραφής ………… και σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. ……….. πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας της συμβ/φου Ηρακλείου …………. που μεταγράφηκε στα αυτά βιβλία στον τόμο ………. με αριθμό μεταγραφής …………….

 Β) Επί της με στοιχεία ……….. αυτοτελούς, διαιρεμένης, ανεξαρτήτου οριζοντίου ιδιοκτησίας (γραφείου) που βρίσκεται στον πρώτο όροφο οικοδομής κτισμένης σε οικόπεδο επιφανείας …….. τ.μ. κειμένου στη συνοικία «……….» επί των οδών ………. αρ………. και …….. αρ. …….. εντός του με αρ. …….. Ο.Τ. της πόλεως Ηρακλείου, στη κτηματική περιφέρεια του ομώνυμου Δήμου, Ειρηνοδικείου και Υποθ/κείου, το οποίο οικόπεδο συνορεύει νότια σε πρόσοψη μήκους ……….. μέτρων με την οδό ………., σε πλευρά μήκους ……….. μέτρων με ιδιοκτησία ………… και ………….. το γένος ……….., σε πλευρά μήκους ………. μέτρων με ιδιοκτησία ………. και σε πλευρά μήκους ……….. μέτρων με συνιδιοκτησία ……….. το γένος ………., ………….. και λοιπών συνιδιοκτητών, ανατολικά σε πλευρά μήκους ………. μέτρων με ιδιοκτησία ……….. και ………….. το γένος ………., σε πλευρά μήκους ………. μέτρων με ιδιοκτησία …………. και …………. το γένος ……… και με ιδιοκτησία κληρονόμων ………. χήρας ………., σε πλευρές μήκους ……… και ……….. μέτρων με ιδιοκτη­σία κληρονόμων …………….., βόρεια σε πλευρά μήκους ……….. μέτρων με ιδιοκτησία κληρονόμων ……….. και κληρονόμων …………, σε πλευρά μήκους ……… μέτρων με ιδιοκτησία κληρονόμων …………, σε πρόσοψη μήκους ………… μέτρων με την οδό ………. πλά­τους …….. μέτρων, σε πλευρά μήκους …….. μέτρων με ιδιοκτη­σία κληρονόμων ………., σε πλευρά μήκους …… μέ­τρων με συνιδιοκτησία ………. συζ. ………….. το γένος ………, ………. και λοιπών συνιδιο­κτητών και δυτικά σε πλευρά μήκους ……… μέτρων με ιδιοκτη­σία κληρονόμων ……….., σε πλευρά μήκους ………… μέτρων με ιδιοκτησία ………. και ……….., σε πλευρά μήκους ……….. μέτρων με ιδιοκτησία …………, συνιδιοκτησία ………. συζ, ……….. το γένος ………., ………… και λοιπών συνιδιοκτητών και σε πλευρές μήκους …….. και ……….. μέ­τρων με συνιδιοκτησία ….. συζ. ……….. το γένος ………, ………. και λοιπών συνιδιο­κτητών. Το με στοιχείο …….. γραφείο του πρώτου ορόφου αποτελείται από ενιαία αίθουσα με W.C. επιφανείας …….. τ,μ. έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας στο άνω οικόπεδο κατά τα …………. εξ’ αδιαιρέτου και συνορεύει σαν αυτοτελής ιδιοκτησία βόρεια και δυτικά με συνιδιοκτησία ………. συζ. ……….. το γένος ………., …………… και λοιπών συνιδιοκτητών, ανατολικά με κοινόχρηστο διάδρομο ορόφου και με το υπό στοιχεία ……… γραφείο και νότια με προαιρετικό ακάλυπτο χώρο οικοπέδου και πέραν αυτού με την οδό ………..

Το ανωτέρω περιγραφόμενο ακίνητο έχει ΚΑΕΚ ……….., όπως προκύπτει από το υπ’ αριθ. πρωτ. ………. σχετικό πιστοποιητικό του Κτηματολογικού Γραφείου Ηρακλείου.

Το ανωτέρω ακίνητο (γραφείο) απόκτησε ο πρώτος των καθών ……… με το υπ’ αριθμ. …………. συμβό­λαιο αγοράς της συμβ/φου Ηρακλείου ………. που με­ταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθ/κείου Ηρακλείου στο τόμο ……… με αύξοντα αριθμό μεταγραφής …………. σε συνδιασμό με την υπ’ αρ. ……… πράξη σύστασης οριζ. ιδιο­κτησίας της αυτής συμβ/φου που μεταγράφηκε στα αυτά βιβλία στο τόμο ……… με αρ. μεταγραφής …………

Επειδή η υπό κρίση αίτηση, με την οποία ζητείται να ανακληθεί η υπ’ αριθμόν …………../2004 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, δυνάμει της οποίας ενεγράφησαν δύο προσημειώσεις υποθηκών επί των οριζόντιων ιδιοκτησιών που περιγράφονται σε αυτήν, είναι νόμιμη, για το λόγο ότι μεταβλήθηκαν τα περιστατικά στα οποία βασίστηκε η έκδοσή της (άρθρο 696 παρ. 3 Κ.Πολ.Δικ., 1323, 1324 και 1330 Α.Κ., όπως τα τελευταία αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 του Εισ.Ν. Κ.Πολ.Δικ.).

Επειδή η αίτηση αυτή πρέπει να γίνει δεκτή και ως βάσιμη από ουσιαστική άποψη, γιατί έχει εξοφληθεί η απαίτηση της καθ’ ης για την εξασφάλιση της οποίας ενεγράφησαν η ως άνω προσημειώσεις υποθηκών.

Επειδή το γεγονός τούτο συνομολογεί και η καθ’ ης, η οποία συναινεί για την ανάκληση της ανωτέρω αποφάσεως.

Με βάση τα προαναφερόμενα, η ένδικη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως και ουσιαστικώς βάσιμη, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο διατακτικό της παρούσας. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΑΝΑΚΑΛΕΙ την υπ’ αριθμόν ………../2004 απόφαση του απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, δικάζοντος κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, δυνάμει της οποίας διατάχθηκε υπέρ και προς εξασφάλιση απαίτησης της καθ΄ ης η αίτηση ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας, η εγγραφή προσημειώσεων υποθηκών μέχρι του ποσού των τριακοσίων δώδεκα χιλιάδων (312.000,00) ΕΥΡΩ, με τους τόκους και τα κάθε είδους έξοδα, επί των περιγραφόμενων αναλυτικά στο σκεπτικό και στην απόφαση που ανακαλείται ακινήτων της αποκλειστικής κυριότητας των αιτούντων και

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ: την εξάλειψη αυτών, α) από τα οικεία βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου, που ενεγράφησαν την ………, στον τόμο ………. (φύλλα ……… και …………. στοιχ. ………… και ………….) και στον τόμο ………. (φύλλο ……. στοιχ. ……. και ……..) και β) από τα με αριθμούς ΚΑΕΚ ………., ………… και ……… κτηματολογικά φύλλα των ακινήτων στο οικείο Κτηματολογικό Γραφείο Ηρακλείου του Εθνικού Κτηματολογίου, όπου καταχωρήθηκαν.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ και ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στο Ηράκλειο, στις 24/02/2020, με την παρουσία της Γραμματέως,

… ΔΙΚΑΣΤΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(για τη δημοσίευση)

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε βοήθεια, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα σας απαντήσουμε εντός 1 εργάσιμης ημέρας. Ή αν βιάζεστε, τηλεφωνήστε μας τώρα.

Καλέστε: 2107297788, 2103624892, 6947127417

karouzakis.law@gmail.com Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 – 20:00

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Πολιτική Cookies

Πολιτική Cookies

Στον ιστότοπο του Δικηγορικού Γραφείου χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία. Περισσότερα