el
210-3626333, 210-3626334, 694-7127417, φαξ: 210-3626335
·
karouzakis.law@gmail.com
el
210-3626333, 210-3626334, 694-7127417, φαξ: 210-3626335
·
karouzakis.law@gmail.com

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
Αρ. Απόφασης: 14/2019
Χορήγηση Κληρονομητηρίου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 14/2019

ΔΙΑΤΑΞΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟΥ

 

Η Ειρηνοδίκης Ξυλοκάστρου ………… που ορίστηκε από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Κορίνθου, αφού έλαβε υπόψη την με αριθμό κατάθεσης ………. αίτηση του ………. του ……….. και της ……….., κατοίκου …………., επί της οδού …………., την οποία υπογράφει ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Αθανάσιος Β. Καρουζάκης (AM ……….. ΔΣΑ).

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αίτησή, ο αιτών ζητεί να του χορηγηθεί κληρονομητήριο, το οποίο να πιστοποιεί το κληρονομικό του δικαίωμα και τη μερίδα που του αναλογεί στην κληρονομιά του πατρός του ………… του ………. και της …….., ο οποίος απεβίωσε αδιάθετος στην πόλη ……….. στις ……… και κατοικούσε στο ……….. στην ……. αρ. ……..

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η υπό κρίση αίτηση παραδεκτά εισάγεται προς εξέταση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, το οποίο είναι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο, κατά την προκειμένη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα,30, 739, 740 παρ.1, 810, 819, 820 Κ.Πολ.Δ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1710, 1712, 1721, 1764, 1771, 1774, 1776, 1777, 1801, 1814, 1850, 1956 επομ. ΑΚ, όπο>ς αυτά αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 5 και 17 παρ. 22, 23 και 24 του Ν.4055/2012. Επομένως, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα δεδομένου ότι κατά το χρονικό διάστημα από 10.6.2019 έως και 20.6.2019 συντελέστηκε η προβλεπόμενη από το άρθ. 819 Κ.Πολ.Δ δεκαήμερη ανάρτηση της αιτήσεως στον πίνακα αναρτήσεων του Ειρηνοδικείου ……., όπως προκύπτει από την σχετική έκθεση της γραμματέως του Ειρηνοδικείου …………..

Από την εκτίμηση των δημοσίων εγγράφων τα οποία προσκομίζει μετ’ επικλήσεως ο αιτών και ειδικότερα: 1) Το από υπ αριθ. ……….. ειδικό πληρεξούσιο του αιτούντος, της Συμβολαιογράφου Αθηνών ………. συζύγου …………. το γένος ………, προς τον δικηγόρο Αθηνών Αθανάσιο Καρουζάκη (AM ……… ΔΣΑ, ………, ………, 2) Την υπ αριθ. …………. ληξιαρχική πράξη θανάτου του …….. του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο ………. της ……, 3) Την υπ αριθ. …….. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης του ……….., του Ληξιαρχείου ………… της …….., μεταφρασμένη και έχουσα την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης, από την οποία προκύπτει πως πατέρας του είναι ο ………, 4) Την από ……… οριστική, τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση του Ειρηνοδικείου ……… της ……….. (οικογενειακή υπόθεση), μεταφρασμένη και έχουσα την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης, από την οποία προκύπτει πως πατέρας του είναι ο ……., 5) Την από ……… Διευρυμένη Βεβαίωση Δήλωσης Κατοικίας (Δημοτολογίου) σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Νόμου περί Δημοτολογίου, μεταφρασμένη και έχουσα την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης, από την οποία προκύπτει πως ο αιτών κατοικεί στον ανωτέρω Δήμο, 6) Το υπ αριθ. ………. πιστοποιητικό του Γραμματέα του Πρωτοδικείου ………. περί μη δημοσίευσης διαθήκης από τον αποβιώσαντα, 7) Το υπ αριθ. ………. πιστοποιητικό του Γραμματέα του Πρωτοδικείου …….. περί μη δημοσίευσης διαθήκης από τον αποβιώσαντα, 8) Το με αρ. ………. πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου ………. περί μη αποποίησης κληρονομιάς, του …….. του …… και της …….. για τον κληρονομούμενο ………. του …….. και της ……., 9) Το υπ’ αρ. ……… πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου ……., από το οποίο προκύπτει πως δεν έχει κατατεθεί αγωγή ούτε εκκρεμεί δίκη που να αμφισβητεί το κληρονομικό δικαίωμα του ……… του ….. και της ….., της επαχθείσας σ’ αυτόν κληρονομιάς του …….. του …… και της ……, κατοίκου εν ζωή ………., 10] Το υπ’ αριθ. ………. πιστοποιητικό του Γραμματέα του Ειρηνοδικείου ………. περί μη δημοσίευσης διαθήκης από τον αποβιώσαντα, 11] Το με αριθ. …….. πιστοποιητικό του Ειρηνοδικείου ………. περί μη αποποίησης κληρονομιάς, του ……… του …….. και της ……… για τον κληρονομούμενο ………. του ……… και της ………, 12] Το από ………. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ………… από το οποίο προκύπτει ότι μοναδικό τέκνο του αποβιώσαντος, ………. του …….., είναι ο αιτών ………., 13] Την από ………. Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. στον ………. του ……… και της ………, 14] Αντίγραφο ταυτότητας του ………… της Δημοκρατίας της ………, 15] Την με αρ. πρωτ. ……….. απόφαση του Νομάρχη Κορινθίας με θέμα την εγγραφή στο μητρώο αρρένων του …………. του ……… και της ……….. που απέκτησε την Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση, 16] Την από …….. Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. στον ….. του ….. και της ……., 17] Την υπ’ αρ. ……. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου των γονέων του αιτούντα ………. και ………., το οποίο πιστοποιεί τόσο τον γάμο τους όσο και την λύση αυτού, 18] Την από ………… Βεβαίωση του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο ………. της …….. από το οποίο προκύπτει τόσο ο γάμος όσο και η λύση του γάμου των γονέων του αιτούντος, ………. και ………., 19] Το από ……….. Διαζευκτήριον του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, των γονέων του αιτούντος ……….. και ………, προκύπτει ότι ……… του ……… και της ……… γεννήθηκε στις ……… στην ………., ήταν κάτοικος εν ζωή ………. και απεβίωσε στην πόλη ……….. στις ………. Κατά τον χρόνο θανάτου του ο ως άνω αποβιώσας δεν κατέλιπε διαθήκη και επήλθε έτσι η εξ αδιαθέτου διαδοχή, σύμφωνα, δε, με το αρθ. 1813 ΑΚ κλήθηκε κατά την πρώτη τάξη διαδοχής αιτών, ως μοναδικό τέκνο του αποβιώσαντα. Αποδείχθηκε, επίσης, ότι ο αιτών δεν αποποιήθηκε την επαχθείσα σε αυτόν κληρονομιά και εγκαταστάθηκε, έτσι, ως οριστικός κληρονόμος του ως άνω αποβιώσαντα, όπως αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω. Τέλος, δεν εκκρεμεί δίκη με διάδικο τον αιτούντα, σχετική με την αμφισβήτηση του κληρονομικού του δικαιώματος στην κληρονομιά του αποβιώσαντος ……….. του …….. και της ……… Συνεπώς η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσίαν, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ότι ο αιτών ……….. του ……… και της ……., είναι ο μοναδικός εξ αδιαθέτου κληρονόμος του ………. του ………. και της …….., σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του, ο οποίος απεβίωσε στην πόλη ………… στις ………. και όσο ζούσε δεν είχε αποκτήσει άλλο πλην του αιτούντος τέκνο και κατοικούσε στο …….. στην ….. αρ. …….

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στο Ξυλόκαστρο στις 24 Σεπτεμβρίου 2019, με την παρουσία και της Γραμματέως ……….

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε βοήθεια, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα σας απαντήσουμε εντός 1 εργάσιμης ημέρας. Ή αν βιάζεστε, τηλεφωνήστε μας τώρα.

Καλέστε: 2107297788, 2103624892, 6947127417

karouzakis.law@gmail.com Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 – 20:00

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Πολιτική Cookies

Πολιτική Cookies

Στον ιστότοπο του Δικηγορικού Γραφείου χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη διαδικτυακή σας εμπειρία. Περισσότερα